Postadr.:
Postboks 1054
1705 Sarpsborg
Besøksadr.:
Kjennshaugveien 2
1710 Sarpsborg
Haakon:
Jannicke:
Per-Ove:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
91169211
91108032
92416183
E-post:
E-post:
E-post:
hwl@lovaaslito.no
jal@lovaaslito.no
pot@lovaaslito.no

Tlf: 69 14 32 00  -  Faks: 69 14 32 01  -  Bank: 1090.05.05618  -  Organisasjonsnr. 983399169